DOMXS | Grzegorzowice

Architekci: Mateusz Florczak, Ewa Knapacz

Inwestor: DOMXS Sp. z o. o. 

Data: 2021

Lokalizacja: Grzegorzowice, Polska

Status: w budowie

Projekt budowlany realizowany w uzgodnieniu z DOMXS. Koncept design by Sebasian Kucharuk na wyłącznej licencji DOMXS Sp. z o. o.

http://domxs.pl
http://domxs.pl/wp-content/uploads/2020/12/DOMXS-2021.pdf